Referenties

Dennis van de Donk, CableSpace

'Broos en Sterck combineert praktische ervaring met veel theoretische kennis'

Het managementteam van CableSpace had behoefte aan begeleiding bij het versterken van het teamgevoel. Gedurende een aantal sessies met praktische oefeningen heeft Broos en Sterck ervoor gezorgd dat er meer begrip is voor elkaar, maar dat het team ook weet wat elkaars sterke en zwakke punten zijn. Dit maakt het team sterker: men is beter in staat om met stress om te gaan en druk op te vangen voor elkaar.

Bedrijfsresultaten
verbeteren?

Maak kennis met Broos & Sterck

Neem contact op

Jan-Pieter Broos

Bel +31 (0)85 - 04 79 256